Do 500 000 zł dofinansowania w ramach programu Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości.

Kwota wsparcia: Do 500 000 zł (50% lub 65%) dofinansowania w ramach programu Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości.

Dla kogo:
Osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działający lub rozpoczynający działalność jako mikro lub małe przedsiębiorstwa.

Wymagany wkład własny.
Maszyny zakupione w programie muszą być wykorzystywane do świadczenia usług dla rolnictwa.

Dotacje Na Zakup Maszyny
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR o dofinansowanie na usługi rolnicze w 2022 r. może otrzymać osoba, fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W ramach tegorocznego naboru wsparciem objęto usługi rolnicze, a także leśne oraz związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Ponadto, osoby zainteresowane wsparciem mogą świadczyć dodatkową działalność związaną z rolnictwem, jak i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji. Działalność objęta wsparciem może polegać np. na specjalistycznym sprzątaniu budynków i obiektów używanych w produkcji rolnej. Działalność może również skupiać się na wykorzystaniu cyfrowych technologii.

Warto przy tym podkreślić, że usługi związane z rolnictwem i leśnictwem należy prowadzić przez 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o pomoc.

Pytania proszę kierować do lokalnych ODR.

Zobacz również